BPR Medical

Firesafe Cannula Valve Instructions for Use

Instructions for Use

32 Pages

™ Firesafe - making oxygen therapy safer for everyone 4 EN Firesafe™ Cannula Valve - Instructions for Use 5 DE Firesafe™ Rückschlagventil – Bedienungsanleitung 6 FR Vanne de canule Firesafe™ - Mode d'emploi 7 ES Válvula para cánulas Firesafe™ - Instrucciones de uso 8 IT Valvola per cannula Firesafe™ - Istruzioni per l’uso 9 NL Firesafe™ Cannula Valve - Gebruiksaanwijzing 10 PT Válvula de cânula Firesafe™ - Instruções de utilização 11 SV Firesafe™ Slangventil - Användarinstruktioner 12 CZ Kanylový ventil Firesafe™ - Pokyny k použití 13 PL Zawór kaniuli Firesafe™ - Instrukcja obsługi 14 RU Клапан для канюли Firesafe™ - Инструкции по эксплуатации 15 RO Valva pentru canulă Firesafe™ - Instrucțiuni de utilizare 16 FI Firesafe™ kanyyliventtiili - Käyttöohje 17 DA Firesafe™ Cylinderventil - Brugsvejledning 18 SK Kanylový ventil Firesafe™ - Návod na použitie 19 NO Firesafe™ kanyleventil - Bruksanvisning 20 SL Ventil Firesafe™ za kanilo - Navodila za uporabo 21 LT Firesafe™ kaniulės vožtuvas - Naudojimo instrukcija 22 LV Firesafe™ kanulas vārsts - Lietošanas instrukcija 23 HU Használati útmutató Firesafe™ - kanülszelep 24 EL Βαλβίδα Κάννουλας Firesafe™ - Οδηγίες Χρήσης 25 ET Firesafe™ kanüüli klapp - Kasutusjuhend 26 BG Канюла с клапан Firesafe™ - Инструкции за употреба 27 HR Ventil kanile Firesafe™ - Upute za uporabu 50 °C 0 °C 702-0125.1
File Type: PDF
File Size: 812 KB
File Name: firesafe_cannula_valve_instructions_for_use.pdf

By clicking Download you are confirming this is the correct document for your purposes
and that you agree to our Terms & Conditions